söndag 9 maj 2010

Smygbeskattning och företagsbidrag direkt in och ut ifrån statskassan.

I den offentliga debatten så gör allianspartierna stor sak av att sänka skatterna. ”Man skall klara sig själv utan att behöva leva på bidrag”, säger man. Då menar man också att de gemensamma allmänna försäkringarna betalar ut bidrag, inte en berättigad ersättning från en försäkring där försäkringspremier inbetalts.

Samtidigt så har allianspartierna inga som helst problem med att skattepengar går direkt ned i fickan på ägare av företag som genom privatisering av offentliga arbeten och genom offentlig upphandling även går till företag som systematiskt fuskar med skatt och svarta arbeten.

Vinster vanligen på runt tio procent redan första året i nystartade företag är något som inte ens luttrade riskkapitalbolag på börsen normalt räknar med är möjligt. Utförsäljning av offentlig verksamhet till underpriser, med lokaler, inventarier och kunder i ett och samma paket och med garanterade intäkter. En verkligt lönsam affär för utvalda företag, endast möjligen överträffad av utförsäljningen av allmänna bostäder som bostadsrätter till långt under marknadspriset.

Tror alliansen inte på kapitalistisk marknadsekonomi, eftersom de subventionerar sina reformer med allmänna medel, subvention är egentligen fel ord – det som ligger närmast tillhands är förskingring av offentliga medel (allmänna och gemensamma investeringar).

Inte nog med att statskassan dräneras, skattesänkningar till dem som tjänar mest finansieras med pengar som upplånats från den internationella lånemarknaden. Pengar som vi alla blir tvungna att betala tillbaka senare med pengar som vi inte längre har kvar (allmänna och gemensamma skulder).

Trots att den allmänna sjukförsäkringen under en avsevärd lång tid har haft ett överskott och därmed varit en överfinansierad försäkring med högre fasta intäkter än de utgifter som belastat den, har överskottet gått rakt in i statkassan – en smygskatt. När direktiven om allt snävare bedömningar i denna försäkring, vilket medför att det inte längre räcker att vara sjuk eller skadad för att ha rätt till ersättning (eftersom detta är ett bidrag?) allt färre personer har rätt till ersättning och detta under en kortare tid och trots en oförändrad premiekostnad, så blir smygbeskattningen hela tiden allt större.

Detta är väl huvudproblemet med en obligatorisk allmänt finansierad försäkring som styrs av politiska och juridiska beslut snarare än medicinska omdömen. Nu vill alliansen införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. En blivande kassako att mjölka för smygbeskattning?

Frågan är om den borgerliga politiken verkligen sänker skatterna, om de samlade utgifterna för medborgarna ändå ökar genom t ex höjda bilförsäkringspremier, kollektivtrafiksavgifter eller försämrade ersättningar från allmänna försäkringar? Innebär det egentligen bara en förändrad fördelning av allmänna medel, från de behövande till de välbeställda – traditionell högerpolitik alltså, dock skickligt kamouflerat av kvalificerad retorik och nyspråk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar