lördag 12 februari 2011

Vem blir Socialdemokraternas nästa Partiledare

(Delar av detta är Ironi – har läst någonstans att för att förstå ironi måste man ha minst en 12-årings intelligensnivå - förtydligar det här - för att även alla andra också ska förstå det).

Nu när en ny partiledare skall väljas av x-(S)-kongressen – är frågan om hur nomineringsprocessen går till. Kan kongressombuden nominera på öppet möte? Partimedlemmarna verkar inte vara pålitliga nog att själva få nominera sin partiledare. Valberedningen är tillsatt och skall som jag förstår det - sköta detta.

Spekulationerna i media flödar hett - blir det Österberg, Östros, Mikael Damberg, Elvy, Anneli, Veronica Palm eller Lena Sommestad. Eller kanske blir det Bodström, Pagrotsky eller Pär Nuder. Vill man kandidera är man körd (en vanlig socialdemokratisk tradition). Snacka om att tänka i nya banor.

Från partiet hörs en dånande tystnad.

Öppenheten i partiledarvalsprocessen inom partiet är total i avsaknad av just öppenhet – de flesta verkar (som vanligt) livrädda för att bli förknippade med någon som har en åsikt – eller som kan uppfattas som att ha en avvikande mening gentemot den/de som förmodligen kommer att få makten. Kommande karriärer står på spel - Håll tand för tunga eller ut och jobba med ett vanligt arbete. Dock främjar slutenheten inte möjligheten att återfå LO-medlemmarnas förtroende – eller för den delen – inte Svenska folkets förtroende heller.

(S)-politiken ska tydligen inte heller diskuteras öppet – blir det en fortsättning av den illa dolda nyliberala politiken som gäller eller möjligen en vänsterorienterad reformpolitik som blir målsättningen. Inte många ledande (S)-politiker vågar ta den debatten öppet Nu heller.

En debattsida på Facebook om Socialdemokraternas nästa partiledare för den som vill tycka till i frågan.

För att säkerställa rättning i ledet – så går ”propparna Orvar” ut då och då med maningar till besinning – ”låt valberedningen jobba ifred” eller mot dem som ändå har modet att komma med avvikande åsikter – att de ”inte är tillräckligt tunga” partiföreträdare för att ha någon som helst betydelse.

När ska ”propparna Orvar” inse att de inte är de som kan rädda partiet från att marginaliseras. De är snarare en del av problemet än lösningen av den kris som partiet är inne i – men med deras brist på självdistans - har de inte ens förstånd nog att förstå att partiet är inne i den värsta krisen sedan bildandet.

Om det inte vore för alla medlemmar och väljare så skulle den strategin kanske fungera - men en öppenhet och en tydlighet i den framtida (S)-politiken är helt klart partiets enda räddning. Vi behöver inte ytterligare ett borgerligt nyliberalt parti inom svensk politik. ”Propparna Orvars” borgerliga medelklassvärderingar är inte gångbara för ett arbetareparti i kris.

Vi måste ha företrädare som förstår hur verkligheten ser ut för flertalet och förstå deras behov – det finns en ny underklass i Sverige – är det någon som känner till den och dess drömmar? Hur har ”vanligt folk” det idag, vad är deras behov och möjligheter? Är det verkligen borgerligheten som har gjort den bästa analysen, eller är det så att Socialdemokraternas verklighetsanalys saknas och i brist på den så har Alliansens verklighetsbeskrivning fått duga – även för SAP.

Blir det så att valberedningen bara kommer med ett förslag på partiledarkandidat till kongressen och eventuella övriga kandidater återtar sin kandidatur (även detta en gammal tradition) vilket skulle göra kongressen (”partiets högsta beslutande organ”) helt utan makt och offside. Är jag helt övertygad om att 2014 - då kommer Socialdemokraterna inte återta Stadsministerposten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar