söndag 20 maj 2012

En infantil syn på Globaliseringen


Inställningen till de avarter i vårt samhällsbygge som är en direkt  följd av vad många kallar globaliseringen av världsekonomin – är i det närmaste apatisk – som om det vore en naturlag vars krafter inte går att påverka. När det i själva verket är på grund av bristande ansvar från oss själva och våra företrädare som  –  genom att vi tyst tillåter – att vårt gemensamma sparande – våra avtalspensioner – samt fondsparande och pensionsavsättningar – i allas våra AP-fonder kan användas emot vårt eget bästa – för snöd vinnings skull.

Hyckleriet verkar inte ha några gränser. Trots att kortsiktigheten drabbar oss alla. Hur kan vi stillatigande fortsätta att se hur ”våra pengar – vårt sparande” används emot oss själva – genom sekundära investeringar i riskkapitalbolag – som inte har någon annan ledstjärna än högsta möjliga vinstmarginal – utan annan hänsyn – eller samhällsansvar. Där så är möjligt placeras pengarna i bolag som har sitt säte i olika skatteparadis – vilket medför att – trots att verksamheten bedrivs här med skattepengar – att bolagen inte ens betalar bolagsskatt i Sverige!

I många fall där direktfinansierad verksamhet bekostade av våra skattepengar – görs verksamheten  medvetet underfinansierad – så att otroliga vinstmarginaler skall kunna skapas. Även EU-pengar används för att dumpa lönerna på den gemensamma marknaden – genom skatterabatter och investeringsstöd till nyetablering för företag i EU:s låglöneländer - med följd att svenska jobb flyttas dit lönerna är låga och där fackföreningsrörelsen är i det närmaste obefintlig – Svenskt nettoöverskott till EU – används på så sätt till otillbörligt gynnade med en snedvriden konkurrens som följd på den gemensamma marknaden – hotet mot den Svenska modellen underblåses – av EU:s näringspolitik – med ”svenska pengar”! Reinfeldt kan väl inte annat än le på sin kammare  –  när kapitalet åter igen gynnas – på befolkningens bekostnad. 

Inte nog med det – det finns tydligen inte några gränser för hur oetiskt ”våra pengar” tillåts att användas bara vinstmarginalerna växer. Vapenexport är lönsamt – särskilt till ”stabila diktaturer” eller krigförande länder – trots att detta inte ens är lagligt från Sverige – ändå så verkar det finnas mer dispenser än förbud mot denna typ av verksamhet – i övrigt så tillåts investeringarna helt enkelt växa i vapenexporterande bolag som inte lyder under svensk lagstiftning – allt för kortsiktig vinstmaximerings skull – trots att vapenexport och krig aldrig kan vara lönsamt ur världssamhällets perspektiv – samt alltid medför mänskligt lidande och miljöförstöring.

Fondkapital investeras även i postkoloniala exploateringsvilliga bolag – som med suspekta regimers goda vilja – genom korruption – tillåts exploatera naturrikedomar – utan något miljöansvar eller beskattning – gärna med hjälp av dessa regimers militära resurser – som underblåser konflikter och fördriver folkgrupper från deras hävdvunna områden – så att bolagen kan exploatera ostört – utan att något av värde tillfaller befolkningarna.

Men framför allt, bara det att vi tillåter att riskkapitalisterna kan använda våra pengar för att bekämpa våra egna fackföreningar och våra nationella intressen – genom att de lägger ned lönsamma fabriker och flyttar våra arbeten utomlands – där de även aktivt bekämpar facklig organisering – tillåter barnarbete – osund arbetsmiljö – med våra pengar! Vi ger dem makt utan något krav på ansvar – mot vårt eget bästa - genom att vi inte ställer upp rimliga anspråk på hur pengarna får användas.

Det värsta är nog att riskkapitalet egentligen inte har några egna pengar av betydelse – de använder helt enkelt andras pengar – i sann entreprenörsanda – tvärt emot det inflytande de slutligen får – ofta är de bara minoritetsägare som med sina minimala resurser ändå lyckas tillsätta bolagsstyrelser och VD:ar som dansar efter just deras pipor – mest på grund av de stora bristerna i ägaransvaret från dem som är utsedda att förvalta våra gemensamma resurser och bristen på mer eller mindre tydliga direktiv från uppdragsgivarna -  vilka är du och jag – det svenska folkets gemensamma och offentliga sparande.

Så är det inte dags att ompröva investeringsstrategierna av våra pensionsfonder nu?

AP-fonderna brukar försvara sina tveksamma investeringar i företag med tveksam moral med att det är bättre att de är med och försöker påverka företagen att bli bättre - än att de inte är med och påverkar alls - att använda sitt ägarinflytande att förbättra företagen. Även Folksam brukar uttrycka sig i liknande termer – i år på Lundin Petroleums aktiestämma krävde Folksam en oberoende granskning av bolagets verksamhet i Etiopien och Sudan. Folksam blev nedröstat bl a för att flera av AP-fonderna la ned sina röster.

Heder till Folksam - men det ägarinflytandet är inget värt - så ”ta din Mats ur skolan” och lämna nu detta omoraliska företag - jag vill inte att mina avtalspensionspengar finns i detta företag en dag till. För något resultat av ägarinflytandet när det gäller skumraskaffärer eller kortsiktig vinstmaximering på bekostnad av våra arbetsplatser eller vårt anseendet i omvärlden finns det uppenbarligen inga garantier för – ägarinflytandet måste även användas till att inte investera i vissa typer av bolag – att inte ge dem tillgång till kapital överhuvudtaget – och framförallt inte ge dem bättre anseende genom association. Detta får mig att undra över vilka andra bolag som Folksam äger aktier i – jag har varit naiv nog att tro på Folksams reklam om etiska investeringar – Lundin Petroleum har jag aldrig räknat som en etisk placering – finns det ägande i fackförenings fientliga bolag också?

Ingen av oss har någon nytta av att våra arbeten flyttar utomlands för att AP-fonderna skall ha högre tillväxt – som arbetslös ger det inte dig en högre pension! Att passivt låta riskkapitalet använda ”våra pengar” är bara att såga den gren vi sitter på – snart har ”vårt gemensamma sparande” flyttats helt utom vår kontroll – därför går det inte att bara skylla på globaliseringen – vi måste sopa framför vår egen dörr – genom att kräva i Lag och ge Direktiv om att AP-fonder och arbetarerörelseägda bolag såsom Folksam skall investera och tar ägaransvar på ett sätt som är långsiktigt och etiskt försvarbart.


Läkerolarbetarna demonstrerade i Stockholm den 17 maj emot att deras fabrik i Gävle trots att den går med vinst skall läggas ned och produktionen flyttas till Levice i Slovakien. Leaf - Cloetta har beviljats en tillfällig skatterabatt på 90 miljoner kronor under tio år av den slovakiska staten för att producera bland annat Läkerol på fabriken i Levice i Slovakien. Därtill kommer ett statligt stöd på 20 miljoner kronor till själva bygget av fabriken. Nordic Capital – riskkapitalbolaget bakom Leaf  - efter sammanslagningen med Cloetta bröt de löftet om att behålla fabriken i Gävle.

1 kommentar:

  1. Förnuftiga tankar i en minst sagt splittrad ekonomisk era. Lägg därtill det här med att utveckling kräver större och större resurser som måste finansieras med ytterligare lån från framtiden. Borde inte upplåning räknas in i inflationen på nåt sätt?.. Värderas vårt arbete som det ska, och vem gör egentligen det i så fall?.. Handeln med "finansiella instrument" ökar med mer än vad BNP gör i de olika länderna, det innebär väl att den handeln snor mer och mer av ländernas tillväxt, eller..

    SvaraRadera